Gensanportal - Mindanao News Blog

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
You are here: Home News Blog Mindanao News Blog Ang totoong mukha ng Oplan Bayanihan sa bayan ng Malita

Ang totoong mukha ng Oplan Bayanihan sa bayan ng Malita

E-mail Print PDF

Nagyabang na naman ang 1002nd Bde, 10th ID, PA ng inilunsad nito ang “peace building seminar and rally” sa bayan ng Malita, Davao del Sur noong Pebrero 25-27 na kung saan ipinarada nito sa publiko ang mahigit-kumulang sa dalawang daang (200) tao na ayon pa sa kanilay “naligaw ng landas” at ngayon ay bumalik na sa sinapupunan ng reaksyunaryong gobyerno bilang mga “surrenderees”. Ngunit, ang katotohan, ang sinasabing mga taong ito ay mga sibilyang hinakot ng militar mula sa limang interior na  barangay ng Malita.

Lumang tugtugin na ang istilong “peace building seminar and rally” na inilulunsad ng AFP gaya ng ginawa nito sa bayan ng Malita. Isa itong panlilinlang at saywar sa ilalim ng mas pinalakas na propaganda offensive ng rehimeng US-Pnoy laban sa rebolusyunaryong kilusan upang ipagyabang na nagtagumpay ang Oplan Bayanihan sa bayang ito. Layon din ng aktibidad na ito na itago sa malawak na publiko ang karahasan at mga paglabag sa karapatang pantao na ginawa ng mga tropa ng AFP at ang totoong estorya sa likod ng matinding militarisasyon sa bayang ito.

Nagbigay ang mayor ng Malita na si Franklin Bautista at ang 1002nd Bde ng P200,000.00 at iilang bilang ng kambing sa mga “surrenderees” bilang pabuya raw sa kanilang pagbabalik sa sinapupunan ng gobyerno at para rin daw magamit sa pagpapaunlad ng kanilang pamumuhay. Nakakasuka at sobrang minamaliit ng AFP at ng lokal na gobyerno ang mga mamamayan ng Malita. Upang mapatahimik, bibigyan ng isang katiting na salapi. Itoy isang malinaw na panlilinlang dahil ang halagang ibinigay kung tutuusin ay napakaliit kung ihahambing sa interes ng mga Bautista sa bayan ng Malita at sa kasosyo nito sa negosyo na si Danding Cojuangco na tiyuhin naman ni P-noy. Sa ngayon, daan-daang ektaryang plantasyon ng saging ang pagmamay-ari ng mga Cojuangco sa bayan ng Malita at ganundin ang mga Bautista. Patuloy silang nagpapalawak ng kanilang plantasyon sa pamamagitan ng panlilinlang o kaya’y marahas na pang-aagaw ng lupa ng mga magsasaka at ang pangunahing instrumentong ginagamit nila ngayon sa paghawan ng kanilang daan ay ang 39th IB at 73rd IB ng 1002nd Bde, 10th ID, PA.

May pagkapareho ang kasaysayan ng mga Cojuangco at Bautista sa pagkamkam ng mga lupa – pandarahas at kabangisan – masaker sa Hacienda Luisita ng mga Cojuangco sa bayan ng Tarlac at mahigit dalawampung (20) tao ang pinagpapatay ng mga Bautista sa mga nagdaang taon sa bayan ng Malita.

Ang kabundukan ng Malita at karatig na mga bayan ay target ng pagmimina. Isa sa mga kompanya na mayroong aplikasyon ng pagmimina dito ay ang Looc Mining na napag-alamang isa sa mga may-ari ay ang mga Cojuangco.

Ang presensya ng militar at ang tinatawag nilang “peace and development initiatives” ay nagtransporma sa bayan ng Malita bilang isang garisong militar. Sa totoong kalagayan, nangingibabaw ang Batas Militar sa bayan – nagpapatupad ang mga pwersa ng AFP ng mga food blockades, checkpoints, curfew, pagroronda, nagtakda ng limitadong oras ng pagtrabaho at dami ng baong pagkain ng mga magsasakang pumupunta sa kanilang sakahan, mga interogasyon, paulit-ulit na pananakot at pandarahas sa mga sibilyan at pagpatay. Sa taong 2011, apat na kaso ng pagpatay ang ginawa ng 39th IB at 73rd IB sa Malita at dalawa dito ay napakabrutal na kung saan ang mga biktima ay ibinitin sa kahoy, pinagtataga, sinaksak at binaril ng maramihan. Notoryos ang dalawang batalyon na nabanggit sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ang ginawang ito ng mga pwersa ng AFP ay tahasang paglabag sa mga probisyon ng pandaigdigang makataong batas at sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Ito  ang totoong mukha ng Oplan Bayanihan sa bayan ng Malita.

Dahil sa Oplan Bayanihan, mas lalong tumindi ang kahirapan, karahasan at kawalan ng demokrasya sa  bayan ng Malita kung kaya’t ang mga mamamayan dito ay mas lalong nahihikayat na lumahok at sumuporta sa digmang bayan!